Mihin uskomme

A. Helluntaiseurakunta on protestanttinen

bible2_2.jpg

Se merkitsee viiden uskonpuhdistuksen periaatteen omaksumista.

1) Raamattu on Jumalan ilmoitus ja ainoa uskon-elämän ojennusnuora. Torjutaan väite, jonka mukaan myös perinnäissäännöt ovat osa uskonelämän ojennusnuoraa.

Vanha testamentti

                                                    Uusi testamentti

2) Seurakuntaelämässä ihmisten omiatuntoja ei voida sitoa sellaisiin oppeihin, joita ei ole Raamatussa.

3) Ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Torjutaan käsitys, että vanhurskautta-miseen tarvitaan myös seremoniallisia eli ns. pyhiä toimituksia.

4) Seurakunnalla on vain yksi välimies Jumalan ja ihmisten välillä, Jeesus Kristus, joka yhdellä ainoalla uhrilla, omalla verellään, kerta kaikkiaan sovitti maailman. Uhria ei voi toistaa.


Katoliset opettavat, että kun vihityt papit Jumalan ja ihmisen välimiehinä toimittavat ehtoollisen sakramenttia, niin muuttaessaan leivän Kristuksen ruumiiksi he toistavat Jumalan lihaksitulemisen Kristuksessa ja että messussa sen vuoksi Kristus uhrataan yhä uudelleen syntien anteeksisaamiseksi. Tämä näkemys torjutaan. Samoin torjutaan ajatus, että Maria tai joku pyhimys olisi välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Jumalan lapsi rukoilee Isää vain Jeesuksen nimessä.

5) Seurakunta on “pyhien ja tosiuskovien yhteisö” (Augsb.VIII).
Jokainen seurakunnan jäsen on osa Kristuksen ruumista; hänen jalkansa, kätensä, äänensä jne. palvellakseen lähimmäisiään maailmassa. Siitä johtuu, että kaikki kastetut kristityt kuuluvat “kuninkaalliseen papistoon julistaakseen Jumalan tekoja” 1 Piet. 2:9.


Seurakunnassa ei ole kahta luokkaa: papisto ja maallikot. Protestantit uskovat, että kaikki kristityt ovat samassa suhteessa Jumalaan ja vastuussa lähimmäistensä hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnista ja oikeutettuja välittämään syntisille Jumalan armoa. Jokainen on saanut kutsumuksen palvella Jumalaa ja lähimmäisiään, joten jokainen pyhitetyn kristityn työ – tapahtuipa se sitten kirkossa, pellolla tai tehtaassa – on yhtä arvokasta Jumalalle.

 

B. Helluntaiseurakunta on karismaattinen

Helluntaiherätyksessä uskotaan edellisen lisäksi Pyhän Hengen karismaattiseen läsnäoloon seurakunnassa ja sen yksityisissä jäsenissä.
Evankeliumi ei ole ainoastaan oppi, vaan myös Pyhän Hengen vaikuttama kokemus. “Ihminen ei ole vielä oikein kuullut evankeliumia, ennenkuin Kristuksen objektiivinen teko on tullut subjektiivisesti vastaanotetuksi ja meissä vahvistetuksi, kunnes sovitus saa synnyttää meidät uudesti, parantaa, puhdistaa, täyttää Hengellä ja panee odottamaan Hänen paluutaan ja tekemään sille valmistuksia” (J.M. Davies).

1) Kun Jumalan sanaa julistetaan Pyhässä Hengessä, niin Henki herättää syntisen ihmisen, niin että hän voi uskoessaan Jeesukseen vastaanottaa Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Helluntaiherätyksessä torjutaan käsitys, että sylivauva saa kasteessa Pyhän Hengen, uudestisyntyy, saa synnit anteeksi ja vanhurskautetaan, niinkuin sanotaan katolisen ja luterilaisen kirkon yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisesta, siv.9,18,20,21.

2) Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä niinkuin apostolien aikana.

3) Pyhä Henki jakaa uskoville seurakunnan rakentumiseksi armolahjoja, kuten viisauden ja tiedon sanoja, profetoimisen, kielilläpuhumisen, sairaiden parantamisen ym. lahjoja.

4) Pyhä Henki vaikuttaa Jumalan sanan kautta uskovassa Hengen hedelmän kasvamista eli luonteen pyhittymistä.

 

C. Helluntaiseurakunta on todistava seurakunta

1) Seurakunta pyrkii toteuttamaan Jeesuksen lähetyskäskyä: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille!” Mark. 16:15. Tämä tehtävä alkaa omasta perhepiiristä ja ulottuu maailman ääriin asti.

2) Kristus lupasi seurakunnalleen Pyhän Hengen voiman, jotta se voisi todistaa Hänestä ja viedä evankeliumin kaikille luoduille.

 

D. Helluntaiseurakunnan tulisi olla rukoileva, yhteyttä rakentava ja rakastava seurakunta.

1) Seurakunta rukoilee Jeesuksen tavoin, että opetuslapset “yhtä olisivat”. Tämä yhteys on uudestisyntyneitten Jeesuksen seuraajien yhteyttä. Se ylittää yhteiskunnalliset, rodulliset, kielelliset, uskontokunnalliset ja muut inhimilliset rajat. Seurakunta pyrkii toteuttamaan Jeesuksen käskyä: “Rakastakaa toisianne, niinkuin minä olen rakastanut teitä, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus” Joh. 13:34-35.

2) Koska seurakunta on vielä kaukana tavoitteestaan, se köyhänä rukoilee saadakseen elää Kristuksen läheisyydessä, Hänen armahtavien käsiensä alla, ja yhä uudelleen täyttyäkseen Pyhällä Hengellä.

(Kohta D.1. lisätty Maailman Ääret-lehdessä julkaistuun dokumenttiin. Tekstin on kirjoittanut Kai Antturi).

 

Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat

(Hyväksytty seurakuntien ns. talvipäivillä Seinäjoella 19.01.2001)

Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdat on pyritty laatimaan mahdollisimman suppeaksi opetuksen pääkohtien esittelyksi. Tunnustuksen sisältö nousee suoraan Raamatusta, mutta suoria viittauksia raamatunkohtiin ei tekstin suppeuden tähden ole otettu mukaan. Helluntaiseurakunnissa voidaan yhtyä myös apostolisen uskontunnustuksen sisältöön.


1. Raamattu

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.


2. Jumala

On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.


3. Jeesus Kristus

Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.


4. Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.


5. Pyhän Hengen työ

Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.


6. Seurakunta

Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.


7. Kaste

Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan.


8. Ehtoollinen

Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.


9. Kuolema ja ylösnousemus

Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.


10. Jeesuksen tulemus ja iankaikkisuus

Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.