Miten tulen uskoon

Pelastus on tarkoitettu kaikille –myös sinulle?

Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden (1Timoteuskirje 2:4). Kukaan ihminen ei ole niin syntinen, etteikö Jumala voisi ja haluasi häntä pelastaa. Pelastus on Jumalan lahja, joka annetaan meille armosta – uskon kautta ilman meidän ansioitamme (Efesolaiskirje 2:8,9). Pelastus merkitsee iankaikkista elämää Jumalan yhteydessä.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Johanneksen evankeliumi 3:16)

 

Mitä minun pitää tehdä ,että minä pelastuisin?

Mutta kaikille jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille jotka uskovat hänen nimeensä (Johanneksen evankeliumi 1:12)

Kaikki tapahtuu uskon kautta. Vaikka me emme näe Jeesusta, me voimme lähestyä Häntä uskossa. Luota, että Hän kuulee sinua, kun rukoilet Häntä.

Kun otat Jeesuksen elämääsi Herrana ja Vapahtajana, sinusta tulee Jumalan lapsi. Jumala antaa kaikki syntisi anteeksi. Samalla saat Pyhän Hengen sydämeesi, rauhan ja hyvän omantunnon - Olet uusi luomus Kristuksessa. Koska Jeesus on kärsinyt puolestasi synnin palkan eli kuoleman, pelastus Hänessä merkitsee vapautumista myös iankaikkisesta kadotuksesta (Roomalaiskirje 8:1).

 

Voinko tulla Jumalan lapseksi juuri nyt ?

Ehdottomasti voit .Jos haluat luovuttaa elämäsi Jeesukselle, rukoile seuraava rukous:

Herra Jeesus. Haluan antaa koko elämäni sinulle . Kiitos ,että olet kuollut myös minun tähteni Golgatalla . Anna minun kaikki syntini anteeksi . Tunnustan sinut elämäni Herraksi ja Vapahtajaksi. Kiitos ,että sinun armostasi saan olla Jumalan lapsi ja omistaa iankaikkisen elämän. Aamen.

Onnittelut! Nyt kun sinusta on tullut Jumalan lapsi, on hyvin tärkeää ottaa seuraavat askeleet uskon tiellä.

1)Kerro jollekin henkilölle, että olet antanut elämäsi Jeesukselle. Huomaat, kuinka uskon tunnustaminen vahvistaa sinua ja antaa ilon sydämeesi, ja muutkin saavat tietää, miten voivat löytää Jeesuksen.

2) Ota yhteyttä uskoviin paikkakunnallasi. He auttavat ja rohkaisevat sinua eteenpäin uskossasi. He ovat nyt sinun uskonveljiäsi ja -sisariasi.

3) Lue päivittäin raamattua. Jumalan sana on Elämän Leipää.

4) Rukoile ja kiitä Jeesusta. Jumala on luvannut vastata sinun rukouksiisi. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.”(Luukkaan evankeliumi 11:10)

Olemme onnellisia puolestasi. Kerro myös meille ratkaisustasi. Saamme muistaa sinua rukouksin.

Toivotamme sinulle väkevää Jumalan siunausta!