Vanhimmisto

Jaakko Keto

Jani Keto

Jouko Kottari

Kari Koivisto

Kari Kielinen

Erkki Lassila Vanhimmiston pj.